Nhóm nhạc AKB48 xâm nhập Super smash bros.
Nhìn lại khởi đầu của Link qua từng phiên bản Zelda