CKTG 2016: Chuyện của kẻ nhược tiểu
Liên Minh Huyền Thoại: Tứ thần Shurima - Nô Lệ và Hoàng Đế