Sennheiser trình làng 'Góc game thủ' tại Showroom Mai Nguyên