Bom tấn Bless Online thông báo đóng cửa
Bless Online sẽ ra mắt trên Steam vào năm 2018