One Touch SSD - Mở rộng bộ nhớ cho game thủ, cơ động hơn