"Messi là ai ? Có đi mid giỏi như Faker không ?"
LMHT: Hành trình trở lại đỉnh cao của Piglet