AFK Gamer Lounge, quán bar phong cách esport
A.K Net Cup: Giấc mơ eSports cho game thủ bán chuyên