Tin vui cho game thủ - cuối cùng thì giá RAM cũng giảm