Đánh giá - Mandora: Nông trại vui vẻ
Đánh giá - Cytus: Giai điệu đến từ tương lai
Đánh giá - Deemo: Tiếng dương cầm trong đêm