Disco Elysium - Kẻ lập dị đặc biệt của ngành game năm 2019
Bộ 3 bom tấn PC sắp trình làng của Nexon