Safety bùng nổ, Minas nhả đạn, Boba Marines đại bại