Sea Of Thieves cán mốc 10 triệu người chơi
Sea Of Thieves đại thành công, Xbox Live “bước ra ánh sáng“