1Shot đột ngột thông báo đóng cửa trong tháng 9
Ai Là Vua - Gameplay kém sắc, lời thoại siêu 'chất'