Điểm danh các đội tham dự CKTG Liên Minh Huyền Thoại: Cloud9
Scholes và Hai: Hai con người, một số phận