Triển lãm Sony Show 2019 mang chủ đề 'Chạm đến tương lai'