Tam Quốc Kỳ Trận ấn định ngày ra mắt
Funtap phát hành Tam Quốc Kỳ Trận