Kết thúc năm tài chính, EA đạt doanh thu 5,15 tỉ USD
Đánh giá - The sims 4: Chưa được như kỳ vọng