Synnex FPT chính thức trở thành nhà phân phối mới của Thermaltake