LMHT: Truyền thuyết Tứ thần Shurima - Huyết Thống Hoàng Đế
Liên Minh Huyền Thoại: Tứ thần Shurima - Nô Lệ và Hoàng Đế