Các hãng game bắt đầu khuyên game thủ 'nghỉ chơi' với Windows Vista
Đánh giá: For Honor - Hào khí chiến binh