Sấm Thiên Hạ sẽ chính thức Open Beta vào 27.8.2015