Kiếm Khách: Trở thành 'đại gia' với VIPCODE 100 tỉ đồng