HTC Vive hé lộ tay cầm mới, mô phỏng chuyển động VR như thật
'Say thực tế ảo' - Căn bệnh đáng ghét của ngành game VR