Cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ H5 vẫn sôi nổi sau 1 tuần ra mắt