Tân Chưởng Môn ấn định ngày ra mắt
Vua Kiếm Hiệp tái xuất với tên gọi mới