WCA 2014: Đột kích Việt gặp khó ngay tại vòng bảng