Đại diện Việt Nam thi đấu giải thể thao điện tử tại Mexico, họ là ai ?
World Cyber Games đóng cửa: Lỗi tại nhà tài trợ Samsung?