LMHT: Team SoloMid giới thiệu đội hình cho IEM San Jose
LMHT: Bắc Mỹ đang thiếu tài năng trầm trọng
LMHT: Doublelift chính thức chuyển sang Team SoloMid