Path Of Exile 2: Đối thủ xứng tầm của Diablo 4?
Atelier Ryza - JRPG chất lượng của tháng 11