Sử Hộ Vương 'tăng tốc' trước ngày ra mắt chính thức

Sử Hộ Vương 'tăng tốc' trước ngày ra mắt chính thức

06:17 12/03/2019 0

Chỉ trong vòng hơn một tháng, Sử Hộ Vương đã gấp rút tổ chức liên tục các buổi Offline, tiếp nhận ý kiến game thủ để hoàn thiện bộ luật chơi, cân bằng game... nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất cho thời điểm ra mắt chính thức.