Gần 800 tỉ đồng đổi mới sách giáo khoa

0 Thanh Niên Online

(TNO) Tờ trình của Chính phủ về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015 cho biết, dự toán cần 778,8 tỉ đồng để biên soạn và triển khai Đề án này.

Gần 800 tỉ đồng đổi mới sách giáo khoa

(TNO) Tờ trình của Chính phủ về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015 cho biết, dự toán cần 778,8 tỉ đồng để biên soạn và triển khai Đề án này.

>> Trình lại đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa
>> Sẽ có sách giáo khoa riêng của TP.HCM
>> Khó bình đẳng nếu Bộ vẫn biên soạn sách giáo khoa
>> Đổi mới chương trình, sách giáo khoa từ năm 2017
>> Bộ GD-ĐT vẫn muốn biên soạn sách giáo khoa

Sáng nay 27.9, Ủy Thường vụ Quốc hội đã nghe và thảo luận về dự thảo Nghị quyết đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015.

Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã đọc Tờ trình của Chính phủ cho biết, sẽ thực hiện chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa; trong đó chỉ có chương trình là mang tính pháp lý, sách giáo khoa là một tài liệu quan trọng nhưng không có tính pháp lý.

Gần 800 tỉ đồng đổi mới sách giáo khoa

Chủ trương này sẽ được thực hiện theo phương án: Bộ GD-ĐT tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa; đồng thời các tổ chức, cá nhân biên soạn các sách giáo khoa khác.

Tờ trình phân tích, ưu điểm của phương án là Bộ GD-ĐT chủ động về thời gian và công việc trong quá trình triển khai đổi mới chương trình một cách đồng bộ, kịp thời mà vẫn phát huy được lợi ích của chủ trương nhiều sách giáo khoa nêu trên.

Tuy nhiên, hạn chế của phương án này là Bộ GD-ĐT đã tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa nên có thể sẽ xuất hiện tâm lý e ngại của các tổ chức, cá nhân muốn biên soạn sách giáo khoa khác.

Tờ trình của Chính phủ cũng nêu biện pháp khắc phục, đó là: Tăng cường tuyên truyền giải thích để xã hội hiểu rõ sách giáo khoa do Bộ GD-ĐT tổ chức biên soạn nhằm bảo đảm tính chủ động trong việc triển khai chương trình; việc có một bộ sách giáo khoa do Bộ GD-ĐT tổ chức biên soạn không ảnh hưởng đến việc có các bộ sách giáo khoa khác cùng lưu hành. Tất cả các bộ sách giáo khoa đều được Hội đồng quốc gia thẩm định độc lập.

Theo ông Luận, trong quá trình thảo luận ở các hội nghị, hội thảo còn có 2 loại ý kiến về biên soạn sách giáo khoa: Loại ý kiến thứ nhất đề nghị các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; Bộ GD-ĐT không tổ chức biên soạn. Loại ý kiến hai: khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn nhiều bộ sách giáo khoa, Bộ GD-ĐT tổ chức thẩm định chọn lấy một bộ sách giáo khoa tốt nhất.

Tờ trình lần này cũng đưa ra kinh phí dự kiến liên quan đến việc biên soạn và triển khai chương trình, sách giáo khoa gồm hai hạng mục lớn với tổng kinh phí là 778,8 tỉ đồng.

Hạng mục thứ nhất là 462 tỉ đồng để thực hiện các nhiệm vụ: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ biên soạn, thẩm định chương trình, sách giáo khoa (bao gồm cả lực lượng biên soạn sách giáo khoa của các tổ chức, cá nhân đăng ký biên soạn sách giáo khoa); xây dựng, thẩm định chương trình; biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn dạy học theo chương trình mới; thẩm định sách giáo khoa (dự kiến 04 bộ); nghiên cứu mô hình sách giáo khoa điện tử để từng bước biên soạn, thực nghiệm và sử dụng ở những nơi có đủ điều kiện; biên soạn tài liệu phục vụ tập huấn giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới…

Hạng mục thứ hai: Triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới là 316,8 tỉ đồng, bao gồm: biên soạn tài liệu giáo dục địa phương; cung cấp tài liệu tập huấn cho giáo viên; ghi hình bài tập huấn và bài giảng theo chương trình mới; tổ chức, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc tập huấn giáo viên.

Trong tổng số kinh phí trên, dự kiến ngân sách nhà nước là 504,4 tỉ đồng, còn lại là nguồn ngân sách địa phương.

Dự toán trên chưa bao gồm kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên…

Tuệ Nguyễn

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm