Tự tin bước vào thập niên mới

Tự tin bước vào thập niên mới

06:08 01/01/2020 0

Năm 2020, năm đầu tiên của thập niên thứ 3, thế kỷ 21 là bước ngoặt để Việt Nam cất cánh trở thành quốc gia thịnh vượng, hùng cường.

Kinh tế làng nghề đang phục hồi /// Ngọc Thắng

GDP tăng 7,02%, lạm phát thấp nhất 3 năm qua

00:00 28/12/2019 2

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê về tình hình KT-XH ngày 27.12, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt tốc độ tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6 - 6,8%.