ghe cang xanh

Niềm vui ghẹ càng xanh

Niềm vui ghẹ càng xanh

0
Không ai dư hơi đi cãi nhau với... thành ngữ, chứ cái câu “đắt như tôm tươi” là thiên vị anh tôm rồi. Nên nhớ, ghẹ càng xanh cũng “hút” người mua bu lớp trong lớp ngoài, bị giành búa xua khi vừa được đưa lên bến.