ghe rang

Ghẹ càng xanh

Ghẹ càng xanh

0
Không ai dư hơi đi cãi nhau với... thành ngữ, chứ cái câu “đắt như tôm tươi” là thiên vị anh tôm rồi. Nên nhớ, ghẹ càng xanh cũng “hút” người mua bu lớp trong lớp ngoài, bị giành búa xua khi vừa được đưa lên bến.
Ghẹ bãi ngang

Ghẹ bãi ngang

0
Đĩa ghẹ rang đầy ắp được mẹ bưng lên, con nào cũng bóng lưỡng màu vàng cam tươi rói, chỉ mới thấy thôi đã thèm. Vậy là biển bãi ngang miền Trung mùa này đã xuất hiện ghẹ.