Nối lại bộ phận cơ thể đứt rời

Nối lại bộ phận cơ thể đứt rời

0
Đứt rời bộ phận cơ thể là tổn thương nặng nề về mặt chức năng, tâm lý và thẩm mỹ. Với sự tiến bộ của y học hiện nay, bất kỳ phần cơ thể nào đứt rời do tai nạn đều có thể nối lại được nếu có mạch máu và được bảo quản đúng cách.