/// Shutterstock

Con người có khả năng nhớ 5.000 gương mặt

20:31 15/10/2018 0

Chúng ta tiếp xúc với nhiều người mỗi ngày. Nhưng có bao nhiêu gương mặt mà chúng ta có thể nhớ? Bạn sẽ ngạc nhiên khi tính trung bình, con người có thể nhớ khoảng 5.000 gương mặt.

 /// Ảnh: Shutterstock

Quên cũng quan trọng như nhớ?

10:22 28/06/2017 0

Theo một bài báo mới của Paul Frankland, một thành viên cao cấp trong Chương trình Cải thiện, phát triển não của CIFAR và cộng sự, não của chúng ta tích cực làm việc để quên đi. 

Não thay đổi cách thức hoạt động tùy vào từng mùa - Ảnh: Shutterstock

Não thay đổi theo mùa

09:14 02/03/2016 5

Não thay đổi cách thức hoạt động từ mùa này sang mùa khác, một nghiên cứu mới cho thấy, theo Livescience.