Giá điện 1 bậc sẽ bằng 145 - 155% giá điện bình quân

0 Thanh Niên Online

Giá điện sinh hoạt cho phương án giá điện 1 giá (1 bậc) được Bộ Công thương đưa ra để lấy ý kiến là khoảng 2.703 đồng/kWh và 2.889 đồng/kWh.

Sẽ có phương án giá điện 1 bậc để người dân lựa chọn /// Ảnh Ngọc Thạch
Sẽ có phương án giá điện 1 bậc để người dân lựa chọn
Ảnh Ngọc Thạch

Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) vừa cập nhật dự thảo mới nhất về Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để sửa đổi Quyết định 28/2014, và công khai lên mạng để lấy ý kiến, trong đó đáng chú ý là kịch bản giá điện 1 bậc (1 giá).

Theo đó, đối với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt, dự thảo đề xuất 2 phương án lựa chọn, một là gồm có 5 bậc và hai là hoặc 5 bậc và 1 giá.

Cụ thể như sau:

Phương án 1:

Nhóm đối tượng khách hàng

Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân

(%)

Giá bán lẻ điện sinh hoạt

Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 100

90%

Bậc 2: Cho kWh từ 101 – 200

108%

Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400

141%

Bậc 4: Cho kWh từ 401- 700

160%

Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên

168%

 

Phương án 2 gồm:

Phương án 2A:

Nhóm đối tượng khách hàng

Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân (%)

1. Giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 100

90%

Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200

108%

Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400

141%

Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700

160%

Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên

274%

2. Giá bán lẻ điện một giá

Giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn 1 giá

145%

Trong phương án này, giá bán lẻ điện một giá cho sinh hoạt để khách hàng lựa chọn (1 giá) là 145% giá điện bình quân.

Khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện 1 giá. Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang giá bán lẻ điện 1 giá hoặc ngược lại là 1 năm, tính từ thời điểm bắt đầu thay đổi (12 kỳ hóa đơn thanh toán).

Phương án 2B: 

Nhóm đối tượng khách hàng

Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân

(%)

1. Giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc

Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 100

90%

Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200

108%

Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400

141%

Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700

160%

Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên

185%

2. Giá bán lẻ điện một giá

Giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn 1 giá

155%

Với phương án 2B, giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn 1 giá là 155%.

Khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện 1 giá. Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang giá bán lẻ điện 1 giá hoặc ngược lại là 1 năm, tính từ thời điểm bắt đầu thay đổi (12 kỳ hóa đơn thanh toán).

Như vậy, hiện nay mức giá bán lẻ điện bình quân được Bộ Công thương quy định là 1.864,44 đồng/kWh (kể từ thời điểm điều chỉnh giá bán lẻ điện gần nhất ngày 20.3.2019) thì điện 1 giá nếu được lựa chọn sẽ lên tới trên 2.703 đồng/kWh và 2.889 đồng/kWh (chưa gồm VAT).

Đại biểu Quốc hội Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị sửa đổi cách tính tiền điện

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm