Giá điện sinh hoạt cao nhất 2.060 đồng/kWh

Giá điện sinh hoạt cao nhất 2.060 đồng/kWh

00:49 22/12/2011 0

Theo Thông tư hướng dẫn giá điện mới được Bộ Công thương ban hành, hộ nghèo sử dụng đến 50 kWh/tháng vẫn chỉ phải trả mức giá 993 đồng/kWh và dùng đến 100 kWh/tháng, giá vẫn là 1.242 đồng/kWh.