Hỗ trợ xây nhà cho hộ gia đình có công

Hỗ trợ xây nhà cho hộ gia đình có công

03:15 03/05/2013 0

Theo Quyết định số 22 của Thủ tướng, từ ngày 15.6 tới, hộ gia đình mà người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở đó trước khi quyết định này có hiệu lực, đáp ứng các điều kiện: là người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận; hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây) sẽ được nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải phá dỡ để xây mới nhà ở; 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.