già hơn

Hãy luôn cảm thấy tươi trẻ để khỏe hơn

Hãy luôn cảm thấy tươi trẻ để khỏe hơn

Nghiên cứu mới cho thấy những người cảm thấy luôn tươi trẻ, dù tuổi đã già, lại có tinh thần nhanh nhẹn, theo Medical News Today.

Top