Bất động sản lo sợ giá thép tăng

Bất động sản lo sợ giá thép tăng

06:43 25/03/2016 2

Mới đây, Bộ Công thương ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với sản phẩm phôi thép, thép dài nhập khẩu vào VN, nhằm bảo vệ, hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất thép trong nước giải quyết đầu ra.