Giá trị của chúc thư

0 Thanh Niên Online

Vợ tôi mất để lại 2 đứa con nhỏ hiện do tôi nuôi dưỡng. Gia đình phát hiện có một bản di chúc viết tay của cô ấy để lại toàn bộ tài sản cho chồng và 2 con. Di chúc này không có công chứng hoặc chứng thực và cũng không ai làm chứng, vậy có giá trị không? (nguyentuan…@...)

Theo quy định của bộ luật Dân sự, hình thức di chúc bằng văn bản mà không có người làm chứng, không có công chứng hoặc chứng thực vẫn có giá trị pháp lý khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc.

- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép; nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

- Nội dung di chúc phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập; họ tên và nơi cư trú của người lập di chúc, người được hưởng di sản; di sản để lại và nơi có di sản; việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

Về cách trình bày di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải đánh số thứ tự có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Luật sư Huỳnh Minh Vũ

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm