Kiệt sức vì giá xăng

Kiệt sức vì giá xăng

06:06 05/06/2022 4

Đã nửa năm nay, cứ mỗi lần giá xăng tăng , tôi lại nghe thấy những câu cảm thán kiểu 'lần trước đi đổ đầy bình hết 100.000 đồng, lần này hết 120.000 đồng'. Ngoảnh đi ngoảnh lại, vài cái 'lần này', một bình xăng đã tăng giá gấp đôi.