Giải ngân hết gói 30.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi

0 Thanh Niên

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 23, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, trong đó đã đồng ý với kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khi cho phép tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi (5%) cho đến khi giải ngân hết.

Giải ngân hết gói 30.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 23, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, trong đó đã đồng ý với kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khi cho phép tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi (5%) cho đến khi giải ngân hết.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng theo hướng tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn ngân hàng. Đặc biệt, nghị quyết cũng nhấn mạnh tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

Trước đó, NHNN đã có công văn báo cáo với Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp đến ngày 1.6.2016 mà chưa giải ngân hết số tiền 30.000 tỉ đồng, NHNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn giải ngân tái cấp vốn để các đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình được tiếp tục giải ngân với lãi suất ưu đãi đến hết 30.000 tỉ đồng của toàn bộ chương trình.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Sao chụp tiền phải xin Ngân hàng Nhà nước

Sao chụp tiền phải xin Ngân hàng Nhà nước

Trước tội phạm tiền giả vẫn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, dự thảo Nghị định quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam bổ sung thêm lực lượng phòng, chống tiền giả, quy định điều kiện khi sao chụp tiền.