giai phau chuyen gioi

Thoát hình phạt roi nhờ chuyển giới

Thoát hình phạt roi nhờ chuyển giới

0
Một thanh niên Singapore phạm tội quấy rối con nợ đã thoát được hình phạt đánh roi nhờ giải phẫu chuyển giới thành phụ nữ.
Quyên tiền để... giải phẫu chuyển giới

Quyên tiền để... giải phẫu chuyển giới

0
(TNO) Hội nam sinh tại một trường cao đẳng ở Boston (Mỹ), tổ chức quyên tiền để chi trả chi phí giải phẫu chuyển giới cho một thành viên của hội.