Ngày thống nhất

Ngày thống nhất

02:15 30/04/2013 3

Tôi nhớ, vào năm 1974, từ chiến trường Nam bộ, tôi đã nghe và đã hát bài Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lúc bấy giờ, chiến tranh chưa kết thúc, và ngày thống nhất cũng chưa tới. Nhưng bài hát của Trịnh Công Sơn thì đã tới với những người lính từ cả hai chiến tuyến.

Cựu binh Mỹ và "đối thủ đáng kính"

Cựu binh Mỹ và "đối thủ đáng kính"

03:01 30/04/2012 0

Chiến tranh kết thúc đã 37 năm, thêm nhiều tư liệu lịch sử hé lộ. Trong đó, cuộc gặp gỡ giữa những cựu thù xem ra rất phù hợp với lô gic nhân văn trong dòng chảy cuộc đời.