Giải quyết cho lao động ở vùng đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu sớm

0

Bộ LĐ-TB-XH vừa có công văn gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho ý kiến về việc giải quyết chế độ hưu trí đối với người lao động làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, bộ luật Lao động năm 2012 (khoản 2, điều 187) quy định người lao động (NLĐ) làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với NLĐ làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Luật BHXH năm 2014 (điểm b, khoản 1 và điểm b, khoản 2, điều 54) quy định NLĐ có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên có thể được hưởng lương hưu sớm hơn 5 năm so với NLĐ làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Tuy nhiên, tại bộ luật Lao động năm 2019 (khoản 3, điều 169 và khoản 1, điều 219) có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 đã sửa đổi các quy định nêu trên của bộ luật Lao động năm 2012 và luật BHXH năm 2014.

Giải quyết cho lao động ở vùng đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu sớm  - ảnh 1

NLĐ có đủ 15 năm làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn có thể được nghỉ hưu sớm

Ảnh: T.Hằng

Theo đó, NLĐ có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021 có thể nghỉ hưu sớm hơn 5 năm so với NLĐ làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Căn cứ các quy định nêu trên, theo Bộ LĐ-TB-XH, khi xem xét, giải quyết chế độ hưu trí đối với NLĐ có thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của bộ luật Lao động năm 2019 thì chỉ tính thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 1.1.2021 trở đi, thời gian làm việc trước đó không tính theo vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà tính theo nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm