Khai mạc Hội thảo về biển Đông

Khai mạc Hội thảo về biển Đông

0
(TNO) Sáng nay 19.11, Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 4 với chủ đề: “Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong khu vực” đã chính thức khai mạc tại TP.HCM.