Giải quyết xung đột

Giải quyết xung đột

0
Hãng Rational Games kết hợp Tổ chức JAMS Foundation phát hành Cool School: Where Peace Rules. Theo gamethu.net, đây là trò chơi miễn phí, có tính giáo dục cao dành cho trẻ em để giúp chúng tránh các hành động gây gổ tại trường học.