Xe đạp Việt Nam thức đêm luyện vàng

Xe đạp Việt Nam thức đêm luyện vàng

06:45 08/02/2015 0

Hôm qua, tuyển xe đạp đường trường VN lên đường sang Thái Lan dự tranh giải vô địch châu Á với mục tiêu đoạt tấm HCV lịch sử ở nội dung nữ.